Уеб приложения

Част от основната дейност на New Era Ideas е разработването и внедряването на специфични уеб приложения, както и уеб-сайтове и онлайн магазини. Имаме опит в изграждането на лесни за ползване и лесни за налагане в интернет уеб апликации, онлайн магазини и уеб-сайтове.
Компанията ни предлага изготвянето на цялостни уеб решения за вашия бизнес, организационни или лични нужди.
Част от услугите ни са:
 • Изграждане и поддръжка на уеб-сайт;
 • Изграждане, поддръжка и налагане на онлайн магазин;
 • Създаване на уеб системи по спецификация на клиента;
 • Интегриране на уеб апликации с други системи;
За нас качеството и надеждността при разработката на едно приложение са от най-съществено значение. New Era Ideas поставя като приоритет за уеб приложенията, които разработва следното:
 • Отговарящи на 100 % на изискванията на клиента;
 • Интуитивни при работа с тях;
 • Възможност лесно да се налагат в интернет пространството;
 • Качествено изработени, за да се адаптират, развиват и поддържат по-лесно;
 • Създадени по най-съвременните технологии, което гарантира по-дългия им живот;
 • Предлагаме поддръжка и обучение на създадените за вас уеб системи и апликации;
 • Сигурност;